Funkcja Wordpress pozawala na integracje treści z istniejącego serwisu opartego na platformie blogowej Wrodpress. 

Mamy dostępne 2 opcje:


- dodanie jednej funkcji Wordpress z treścią z jednego serwisu;


na przykład:


- lub dodanie wielu funkcji wordpress i zsynchronizowanie ich treści z wieloma serwisami, tak jak na rysunku poniżej. 

W menu konfiguracji funkcji możliwa jest zmiana poszczególnych ikon widocznych na ekranie głównym aplikacji.


Reasumując jesteśmy w stanie dodać wiele funkcji z treścią z różnych serwisów jednocześnie.


By integracja była możliwa należy zainstalować wtyczkę na platformach Wordpress, które chcemy połączyć z aplikacją.


Krok 1: 

Dodaj funkcje Wordpress do aplikacji naciskając przycisk

W rezultacie pokaże nam się okno poniżej:
Naciśnij  "Kliknij tutaj, aby pobrać naszą wtyczke Wordpress". Bez instalacji tej wtyczki funkcja nie będzie działać.


Następnie w panelu administracyjnym Wordpress nawiguj do 'Wtyczki': lun 'Plugins'Nacisnij na 'Wtyczki' lub 'Plugins' i następnie przycisk 'Dodaj nową' lub 'Add new'Naciśnij 'Wczytaj wtyczkę' lub "Upload Plugin". A pokaże się ekran poniżej:

 

Naciśnij wybierz plik lub "Choose File" i wybierz "app-creator.zip" plik zip. A następnie naciskamy "Instaluj teraz" lub "Install Now". Po instalacji należy wtyczkę aktywować przyciskiem 'Aktywuj' lub 'Activate'.

 

Krok 2

Wróć do panelu kreatora aplikacji.


Wpisz link do swojej strony/bloga Wordpress.


 


Zatwierdź przyciskiem 'OK'

Kategorie postów zostaną automatycznie wylistowane. Należy zaznaczyć te kategorie które chcemy mieć widoczne w aplikacji (1 lub wiele).

Pamiętajmy że możemy podpiąć pod naszą aplikacje wiele stron Wordpress dodając wiele funkcji Wordpress i konfigurując każdą z nich z osobna.


Gdy jesteśmy gotowi zapisać zmiany wystarczy nacisnąć przycisk "Zapisz" by zapisać zmiany.