Funkcja Wiadomości w aplikacji umożliwia wyświetlanie wiadomości użytkownikom, którzy aktualnie korzystają z aplikacji.


Najpierw utwórz nową wiadomość w aplikacji, klikając


Teraz nadszedł czas, abyś nadał tytuł wiadomości i napisał tekst, który chcesz zobaczyć. Możesz także dodać obraz, który będzie wyświetlany na ekranie Twoich użytkowników.
Następnie kliknij, aby kontynuować proces i wybrać, kiedy chcesz, aby Twoja wiadomość została wysłana.

Możesz ustawić wiadomość, która ma zostać wysłana właśnie teraz, lub możesz ją zaprogramować do wysłania o określonej dacie i godzinie.
Gdy zdecydujesz, czy wysłać wiadomość teraz, czy później, kliknij