Ta funkcja umożliwia tworzenie stron produktów.


Małe ostrzeżenie: jeśli posiadasz menu, nie twórz ich z tą funkcją, ale zamiast tego użyj funkcji "Menu", która jest bardziej odpowiednia.


  1. Utwórz kategorię główną (kliknij "+ główna kategoria"):
           2. Dostępne są 2 opcje:
           W razie potrzeby utwórz podkategorię (klikając na "+ podkategorię"):     lub bezpośrednio utwórz produkt (klikając "+ Produkt"):Uwagi:
 
Przemyśl dokładnie kolejność, w jakiej pojawiają się główne kategorie, ponieważ pojawią się one w tej samej kolejności, w jakiej zostaną utworzone.
Możesz najpierw utworzyć wszystkie główne kategorie, następnie wszystkie podkategorie i ostatecznie wszystkie produkty w odpowiednich podkategoriach.
Możesz przeciągać i upuszczać wszystkie podkategorie (w tej samej kategorii głównej), klikając.


Przykład modyfikacji zamówienia podkategorii:
Podkategoria "Kolacja" jest pierwsza:Możesz zrobić to samo z produktami:Możesz to uzyskać:Możesz także wybrać inny projekt strony, z wielu projektów stron u dołu funkcji: