Funkcja foldery pozwala lepiej pogrupować elementy aplikacji. Jest przydatna szczególnie wtedy gdy mamy do czynienia z rozbudowaną aplikacją.

 

Tworzenie Folderu

By dodać folder naciśnij przycisk 1 a pojawi się:


Najpierw należy nadać nazwę foldera głównego i opcjonalnie dodać ikonę:


Możemy dodać grafikę do każdego folderu i podfolderu tak jak na zdjęciach poniżej:
By dodać kolejne foldery wystarczy nacisnąć przycisk '+' i nadać nazwę folderu, podtytuł oraz zdjęcie ikony.

By edytować istniejące foldery wystarczy nacisnąć ikonę edycji tak jak na zdjęciu poniżej:Struktura

Dzięki funkcji 'Foldery' możemy utworzyć wiele poziomów i podgrup w aplikacji. By to zrobić wystarczy metodą 'przeciągnij i upuść' uporządkować elementy listy:Elementy które są umiejscowione wyżej na liście będą wyświetlane przed elementami umiejscowionymi poniżej. Jeżeli przeciągniemy folder lekko w prawo to automatycznie stanie się on podfolderem dla folderu który jest bezpośrednio nad nim.


Przykład poniżej:

5


Dodawanie funkcji do Folderów

Uwaga: Możemy dodać do folderu tylko te funkcje które zostały już dodane do aplikacji. Funkcja 'Foldery' służy wyłącznie do uporządkowanie elementów aplikacji.

Dla przykładu folder “RIZAPPS”:

A następnie kliknij na ikonę funkcji, którą mamy tam umieścić.


Rezultat Końcowy może wyglądać tak dla Folderu Muzyka:
Edycja

Możemy zauważyć, że po dodaniu funkcji do folderu zostanie ona usunięta z pola wyboru na ekranie głównym. By zarządzać funkcjami już dodanymi do folderów należy otworzyć stronę danego folderu. By to zrobić w menu głównym naciśnij na ikonę folderu który chcesz edytować, a następnie z listy poniżej kliknij na folder lub podfolder który chcesz edytować.- Kliknij na Folder do edycji . np. "RIZAPPS"

– po kliknięciu możemy go edytować.


– by wrócić do głównego folderu naciśnij ponownie jego ikonę na głównym pasku.

10


– by wrócić do menu głównego funkcji kliknij na listę rozwijaną i wybierz 'Strona Główna' tak jak na zdjęciu poniżej.Usuwanie Folderów


By usunąć folder wystarczy podświetlić ikonę najeżdżając na nią kursorem myszki i nacisnąć przycisk 'x'.