Modul Praca pozwala na utworzenie portalu oferującego stanowiska w firmach. 

Nacisnij na ikonęjob_01 by dodać funkcję PRACA:

(UWAGA: by dodawać stanowiska należy dodać najpierw co najmniej jedną firmę.)

W sekcji Ogólne mamy dostępne opcje konfiguracji tak jak niżej:

  • Wyświetl Wyszukiwanie“: wyświetl opcje wyszukiwania ofert na głównej stronie

  • Wyświetl ikonę miejsca“: wyświetl logo Firm na stronie oferty pracy

  • Wyświetl przychód“: wyświetl oferowane wynagrodzenie

  • “Wyświetl kontakt“:  opcje wyświetlania danych kontaktowych tak jak poniżej


  • Odległość domyślnie wyszukiwanie“: Promień odległości między pracodawcą i aplikantem do wyświetlania oferty pracy (powyżej tej odległości oferta nie będzie wyświetlana).

  • Odległość blok“: Jednostka odległości


Wyświetl na głównej stronie

Oferty pracy są wyświetlane na głównej stronie

Po kliknięciu na ofertę pracy widzimy detale oferty wraz z danymi kontaktowymi.


Na stronie pracodawcy widzimy krótki opis firmy oraz wszystkie oferty pracy danego pracodawcy.

 


Uwaga: Jeżeli użytkownik ma uprawnienia administratora to będzie mógł edytować oferty pracy naciskając na ikonę editw prawym górnym rogu ekranu oraz informacje dotyczące firmy,

a także dodać oferty pracy przyciskiem

add